1. 6. Treinsamenstellingen voorleggen

  1. 6.1 Wie mag samenstellingen voorleggen ?

   Iedere websitegebruiker verlangend naar om zijn opmerkingen met de anderen te delen kan samenstellingen voorleggen. Om dat te maken, maakt U een klik op de link "Een samenstelling voorleggen" in het hierna vermelde menu.

  2. 6.2 Welke informaties zijn noodzakelijk ?

   In het algemeen zouden alle inputs van de formulier ingevuld worden, maar sommige informaties kunnen nutteloos blijken. Bij voorbeeld als U het treinnummer geeft, is het niet noodzakelijk, de ankomst- en de vertrekstations te geven. De waarnemingsdatum of de waarnemingsperiode is daarentegen een zeer belangerijk informatie.

  3. 6.3 Hoe een treinsamenstelling voorleggen ?

   U zal hieronder enkele eenvoudige regels vinden opdat de ingevulde informaties duidelijk begrepen worden.

   1. 6.3.1 De orde van de voertuigen

    De orde in welke U de voertuigen geeft moet altijd vanaf het kopvoertuig (lokomotief of stuurwagen) tot het eindevoertuig gedaan worden. De lokomotief is zo niet altijd het eerste voertuig van de trein.

   2. 6.3.2 De voertuigenbepaling

    De verschillende voertuigen worden door codes benoemd. U vindt deze codes in de zo benoemde kolom op de pagina met het rollend materieel. Als een voertuig ontbreekt (dat is mogelijk, waarom alleen de voertuigen, die in het jaar 2009 rijden, opgenomen zijn), stuur een e-mail aan info@beluxtrains.net.

   3. 6.3.3 De oriëntatie van speciale ruimten in de trein

    Met "speciale ruimten" bedoel ik een bagageruimte in een voertuig. Bijvoorbeeld bestaan 1ste en 2de klasse M4 rijtuigen die een bagageruimte hebben. Het is belangerijk om te weten hoe deze bagageruimte georiënteerd is. Een pijl zal deze oriëntatie aanwijzen. Zie de voorbeelden hieronder.

   4. 6.3.4 De onafscheidelijke eenheiden

    De onafscheidelijke eenheiden zijn typisch de motorstellen. De wagens van de motorstellen worden niet gedurende hun normale diensten gescheiden. Zo benoemt alleen één code het motorstelgeheel.

   5. 6.3.5 De herhaling van enkele identieke elementen

    Een trein wordt door enkele identieke wagens of motorstellen samengestelt. Daarom kan hun aantal aangegeven worden om tijd te winnen, maar de voertuigen van hetzelfde type mogen niet door andere voertuigen gescheiden worden. Zie ook de voorbeelden.


   6. 6.3.6 Voorbeelden

    1. In 2009 worden de IR trein 3939 en de IR trein 3940 door een of 2 motorstellen samengestelt.
     • IR trein 3939


      De aangegeven code is: AM75 + AM75 of AM75 x2

     • IR trein 3940


      De aangegeven code is: AM75

    2. Een trein met twee wagens met bagageruimte. De oriëntatie van de bagageruimte moet aangegeven worden.     De aangegeven code is: 21 + M4B + M4B + M4BD<- + M4ADx-> of 21 + M4B x2 + M4BD<- + M4ADx->

    3. Nu laten we het geval van een trein zien die een stuurwagen bevat:     De aangegeven code is: I11BDx + I11B + I11B + I11A + I11B + 13 of I11BDx + I11B x2 + I11A + I11B + 13
Terug naar de hulpindex
© 2009 - BeLuxTrains. Deze website is niet officieel en is zonder winstoogmerk. De logos en de beelden toebehoren aan hun respectievelijke scheppers.